Illustratie schooljournaal generaties onderwijzend personeel

Illustratie voor CNVO Schooljournaal over de verschillende generaties binnen het onderwijzend personeel.