Omgaan met ouders

Bij een artikel over de relatie tussen ouders, de leerkracht en de school maakten wij bijgevoegde illustratie.