Illustraties voor het vakblad van de bloementelers 'Vakwerk'.